022184688 info@ssw-wmw.be

Waarom kom je naar de sociale dienst?

De eerste opvangdienst is een algemene sociale dienst die openstaat voor iedereen, zonder onderscheid en gratis. Wij zijn een bi-communale dienst, wij ontvangen mensen in
het Frans en het Nederlands voor alle soorten vragen en verzoeken om bijstand.

Eén dienst, één netwerk

Er is geen limiet aan het aantal verzoeken dat aan de algemene dienst kan worden voorgelegd, maar wij hebben niet de plicht, noch de middelen, om alle vragen te beantwoorden. Daarom kunnen wij, na een eerste analyse, de tijd nemen om de mensen opnieuw te zien nadat zij informatie hebben ingewonnen, of hen doorverwijzen naar meer deskundige of gespecialiseerde diensten in de besproken aangelegenheden.

De sociale actie die tijdens deze ontmoetingen wordt ontwikkeld, houdt in dat de begunstigden een eerste maal worden ontvangen, dat er een luisterend oor is, dat hun
situatie wordt geanalyseerd, dat zij sociale steun krijgen en, indien nodig, worden doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst, afhankelijk van het probleem.

Een doorverwijzing impliceert dat er een echt aanknopingspunt is, dat de persoon de
belangstelling begrijpt.

Administratieve bijstand

Administratieve bijstand: hulp bij het begrijpen van brieven, hulp bij diverse administratieve procedures, hulp bij het invullen van formulieren en het verkrijgen van documenten, enz.

Huisvesting

Wij behandelen enkele verzoeken in verband met huisvesting, maar in de meeste gevallen verwijzen wij de mensen door naar de huurdersvereniging in hetzelfde gebouw

Sociale zekerheid

behoefte aan hulp bij het aanvragen van vervangingsuitkeringen, betalingsproblemen, contact met vakbonden, ziekenfondsen, de ONEM, enz.

Hulp bij het compileren van bestanden.

Financiële problemen

rekeningen begrijpen, schulden beheren, onderhandelen over
betalingsplannen, contact opnemen met schuldeisers, enz.

Energie:

facturen begrijpen, van leverancier veranderen, sociaal tarief aanvragen, enz.

Rechten van vreemdelingen

hulp bij procedures betreffende vreemdelingen
(gezinshereniging, aanvraag van de Belgische nationaliteit, contacten met ambassades en consulaten, regularisatie, enz.

Justitie:

hulp bij het begrijpen van vonnissen, toegang tot rechtsbijstand (advocaten), beheerder van eigendommen, enz.

Jeugd

hulp bij het verkrijgen van studiebeurzen, inschrijving op school, schoolrecht, inschrijving in crèches, kinderbijslag, enz.

Materiële bijstand

toegang tot voedselhulp, hulp bij het vinden van goedkopere
meubels, enz.

Wanneer worden de openbare zittingen gehouden?

De open sessies zijn beschikbaar zonder afspraak van 9.00 tot 13.00 uur van maandag tot vrijdag, afhankelijk van het aantal aanwezigen. Wij ontvangen maximaal 8 personen per
ochtend. Het is ook mogelijk een afspraak te maken op maandag van 13.00 tot 18.00 uur en op dinsdag en woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Ochtend : 9h-13h
Namiddag : 13h-16h30
Avond : 16h30-18h
Maandag
Zonder afspraak
Op afspraak
Op afspraak
Dinsdag
zonder afspraak
Op afspraak
/
Woensdag
Zonder afspraak
Op afspraak
/
donderdag
Zonder afspraak
/
/
vrijdag
Zonder afspraak
/
/

Waar worden onze permanencies gehouden?

De kantoren zijn gevestigd in Schaarbeek, Poststraat 156 (rode bel)

En transport en commun

Bereikbaar met tram 25, 92, 62 halte Robiano en 93 halte Lefrancq

Bereikbaar met bus 65 en 66 halte Robiano

PMR

In het belang van de toegankelijkheid kunnen wij ook bij u thuis komen voor mensen met een beperkte mobiliteit.