022184688 info@ssw-wmw.be

Welkom bij de Sociale Dienst WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK 1030

De eerste opvangdienst is een algemene sociale dienst die openstaat voor iedereen, zonder onderscheid en gratis. Wij zijn een bi-communale dienst, wij ontvangen mensen in
het Frans en het Nederlands voor alle soorten vragen en verzoeken om hulp.

Onze diensten

Sociale permanentie

Een eerste opvang, aandachtig luisteren, analyse van hun situatie, sociale ondersteuning en, indien nodig, doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst, afhankelijk van het probleem.

Begeleiding

Begeleiding van de persoon om de ontwikkeling van sociale banden en een betere toegang tot gemeenschapsvoorzieningen en fundamentele rechten aantmoedigen, door een beroep te doen op zijn eigen capaciteiten, via collectieve, gemeenschaps- of individuele acties.

Openbare computerruimte

De OCR biedt ook een ruimte die voor iedereen toegankelijk is, met computerapparatuur en een persoon die u helpt met uw verzoeken.

Een wijk
en Partners

De WMW werkt al lang in de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node en neemt met een groot aantal sociale partners en bewoners deel aan de wijkdynamiek.

Onze methodologieën

Om haar opdrachten uit te voeren, maakt de 1030 wmw gebruik van verschillende methodologieën van maatschappelijk werk. Deze zijn onderling afhankelijk en stellen ons in staat de ondervonden problemen op transversale wijze aan te pakken.

Individueel maatschappelijk werk

De benadering van deze hulpverlening is altijd de persoon als geheel te beschouwen, in zijn of haar context en levenssysteem.

Collectief en gemeenschapsmaatschappelijk werk

Dit werk bevordert de buurtbanden en de solidariteit en maakt het mogelijk de grondrechten van de mensen te verdedigen door samen te werken met en/of vragen te
stellen aan de bevoegde autoriteiten.

Sociaal netwerken

Uitgaande van de problemen van de gebruikers, hun situatie van schuldenlast, hun uitsluiting van de markt, samen met andere verenigingen een bezinning en verschillende
acties op te zetten die gericht zijn op een politieke verandering op lange termijn in deze kwestie.